لزوم مهندسی مجدد ساختار سازمانی دولت با فاوا

فاطمه ملكي - عصر ارتباط : کشور گران اداره می‌شود و استفاده از روش‌های سنتی کشورداری نتیجه‌ای جز فساد اداری و ناامیدی مردم به دنبال ندارد. در برخی دستگاه‌ها حتی برای انجام کاری کوچک یا باید متوسل به آشنا و توصیه شد یا با روش‌های دیگری دست به کار رفع موانع شد. موانعی که بیشتر پایه قانونی نداشته و به‌طور عمومی ناشی از عدم اطلاع مراجعه‌کنندگان یا پیچیده بودن فرآیند اداری است.
 
برای حل این معضل باید تحول و نوسازی اداری اتفاق بیفتد. بر همین اساس امروزه نه‌تنها اداره کشوری به وسعت و جمعیت ایران که حتی اداره یک فروشگاه کوچک نیز بدون بهره‌گیری از نظام ICT میسر نیست. برای این منظور قانونگذار در قانون مدیریت خدمات کشوری فصلی را به‌طور مشخص به کاربرد فناوری اطلاعات در دستگاه‌های دولتی اختصاص داده و در فصول دیگر به‌ویژه آنجا که به برون‌سپاری وظایف تصدی‌گری دولت می‎پردازد، روش‌های نوین در اداره کشور را ملاک می‌‌داند. بر اساس منطق حاکم بر این قانون، تحول اداری و مهندسی مجدد ساختار دولت جز با استفاده از ابزار فاوا و بسط کاربردهای آن در ساختار و وظایف دولت که در ادبیات جاری دنیا به دولت الکترونیکی مشهور است، محقق نمی‌شود.
 
از آنجايی که دستگاه‌های وابسته به دولت برای اصلاح ساختاری خود نیازمند مجوز سازمان مدیریت آتی بوده و از سوی دیگر بودجه و منابع مالی آنها نیز تحت نظر همین سازمان هزینه خواهد شد، پس بایسته است که سازمان مدیریت با داشتن هدف و برنامه‌ای روشن در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات، اختصاص بودجه و اصلاح ساختار سازمانی دستگاه‌ها را با توجه به زیرساخت فاوا و نقشی که در مهندسی مجدد آنها ایفا می‌کند، ارزیابی کند.
 
بی‌تردید استفاده از ابزارهای بودجه‌ای و بخشنامه‌ای سازمان مدیریت آتی در اصلاح فرآیندهای ارائه سرویس‌های شفاف و آسان به مردم کلید بسط رفاه عمومی و کاهش هزینه‌های اداره کشور خواهد شد.
نام و نام خانوادگی:  
ایمیل:    
موضوع:  
متن:  
لطفا عبارت امنیتی روبرو را بازنویسی کنید: