با همین فرمان

سخنان دکتر حسن روحانی، رییس جمهور منتخب مردم درباره فیلترینگ، به دل می نشیند. سالهاست که رسانه ها به نمایندگی مردم و کارشناسان، همین سخنان را تکرار می کنند که فیلترینگ و البته محدود کردن پهنای باند، با این شیوه و گستره، جلوی هیچ مفسده ای را نمی گیرد که هیچ، جدایی دولت و ملت را هم سبب می شود. اما عجبا که گوشی بدهکار این منطق و استدلال نیست. عجیب تر آنکه طرفداران فیلترینگ استدلال و منطق روشنی هم در پاسخ ندارند؛ مانند بچه ای که از لولو می ترسد، سر در زیر پتو برده اند و چراغ را نمی بینند. شاید نخستین بار است که مقام اول اجرایی کشور چنین شفاف و روشن از محدودیت های ایجاد شده در فضای مجازی انتقاد می کند و حتی، برخی عاملان این محدودسازی ها را خیرخواه هم نمی داند. در همین فضای مجازی که محدودش کرده اند، تکیه کلامی رواج یافته است؛ هرگاه رییس جمهور منتخب سخنی می گوید که به دل مردم می نشیند، می گویند: «روحانی! خوب است، با همین فرمان برو» من هم می خواهم از منتخب ملت بخواهم که با همین فرمان برود. امیدواریم این توجه و پذیرش منطقی فناوری اطلاعات و فضای مجازی در کلام و رفتار او و مدیرانی که می گمارد، تکرار شود و موج بزند و روحانی، آن چنان که امروز، بارها و بارها تیتر اول رسانه های فاوا باشد.

نام و نام خانوادگی:  
ایمیل:    
موضوع:  
متن:  
لطفا عبارت امنیتی روبرو را بازنویسی کنید: